Samen kennis ontwikkelen

Het ontwikkelen van kennis doen we in samenwerking met verschillende binnenlandse en buitenlandse kennispartners, veevoederproducenten, stallenbouwers, onderwijsinstellingen en collegaboeren. Zo leveren we een actieve bijdrage om Nederland koploper te laten worden in kringlooplandbouw.

Een greep uit de projecten, uitgevoerd bij Erve Mentink

Vergelijkend onderzoek Seleniumbronnen

Zoötechnisch onderzoek, inclusief statistische analyse, naar het effect van verschillende seleniumbronnen op seleniumgehalte in de melk en zoötechnische prestatie van melkgevende koeien.

Onderzoek succesfactoren Eiwitgewassen

Onderzoek naar de succesfactoren van de teelt van Erwten, Lupine, Soja en Veldbonen in 6 Overijsselse praktijknetwerken heeft 8 leerpunten en adviezen opgeleverd om de teelt van deze vlinderbloemigen te verbeteren.

Seizoens- en biestinvloed op ontwikkeling van kalveren

De groei en ontwikkeling van kalveren laten seizoenseffecten zien, waarbij de groei in de warme zomermaanden lager is dan in de winter en de lente.

Samen meten aan Stikstof

Met real-time data inzichtelijk maken hoe je als veehouder de emissies van stikstof- en methaanemissie uit jouw stal door (vers) grasmanagement kunt verlagen.

Biodiverse Melk

Onderzoek naar effecten van kruiden op emissie en melksamenstelling.

Twentse Veldbonen 2023

Op 35 hectare wordt de kennis over de teelt van veldbonen vergroot door kennisuitwisseling en uitgebreide teeltmonitoring.

BIMAG

In de Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) worden dag- en nachtvlinders geteld.

Demobedrijf SABE

Wij delen graag onze ervaringen én uitdagingen van een duurzame bedrijfsvoering met minder uitstoot en meer biodiversiteit

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Met precisietechnieken willen we de impact op onze omgeving verkleinen door variabel te bemesten, beregenen met vochtsensoren, ridderzuring bespuiten op basis van dronebeeld en meer.

Eiwit van Twents Land

Eiwit van Twents land is een netwerk van Twentse melkveehouders die op zoek zijn naar passende maatregelen om onder Twentse omstandigheden minder afhankelijk te zijn van de aanvoer van eiwitrijke grondstoffen. Dit doen ze door het onderzoeken van bedrijfsspecifieke maatregelen als beregening, kruidenrijk grasland, rantsoenoptimalisatie, klei opbrengen op zand en de teelt van alternatieve gewassen.

Farmote

Op basis van data betere beslissingen kunnen maken over graslandmanagement.

KPI Twente

Welke waarde voegt een boer toe aan onze omgeving en wie is bereid die waarde te belonen? Een zoektocht naar de ontwikkeling van een gebiedsfonds waaruit de integrale verduurzaming van de agrarische sector wordt beloond.

Pensbestendige Aminozuren

Ruw Eiwit gehalte in het melkveerantsoen verlagen van 153 naar 142 Ruw Eiwit is mogelijk met minimaal effect op melkproductie en -gehalten, wel zakt het melkureum. Pensbestendige aminozuren hebben bij dit eiwitniveau mogelijk effect in begin lactatie.

Sociale Kalverhuisvesting

Door kalveren op jonge leeftijd samen te huisvesten blijven ze beter melk drinken en dus groeien.

Bodemboost voor Eiwit

Hoeveel effect heeft het toevoegen van levende bacteriën in Myrazonit op de opbrengst van gras en maïs?

Smaak- en geuronderzoek melk

Kruiden kunnen de smaak en geur van het eindproduct melk of vlees beïnvloeden.

Uiersmet bij melkvee

Hoe kunnen we uiersmet voorkomen en is het met natuurlijke middelen te genezen?

Krachtige Kruiden

Het effect van kruidenrijk gras op gezondheid en graasgedrag van koeien