Kennis en Innovatie

Erve Mentink

Op Erve Mentink ontwikkelen we kennis voor een toekomstbestendige veehouderij, welke werkt aan het sluiten van kringlopen, zorgdraagt voor voldoende biodiversiteit in een aantrekkelijk landschap en hiermee zowel Twentenaren als Europeanen voorziet van gezond en veilig voedsel.

Inspiratie voor toekomstlandbouw

Een inspiratieplek voor boeren, wetenschappers, beleidsmakers, consumenten, zuivelverwerkers en agrarisch adviseurs en bovenal onze plek om het familiebedrijf door te ontwikkelen naar een bedrijf dat voldoet aan de wensen van de volgende generatie.

Kom op excursie

Praktijkonderzoeksbedrijf

Met behulp van sensordata, getraind personeel en connecties met andere onderzoeksinstellingen, wordt nauwkeurig en betrouwbaar onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bij Erve Mentink wordt veelal gebruikt om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te valideren op praktijkschaal. Het bedrijf is erop ingericht herhaalde metingen uit te voeren, volgens een gezamenlijk opgesteld onderzoeksprotocol en verzorgt ook de verslaglegging met statistische analyse. Alle diergroepen kunnen worden gevoerd met verschillende proefvoersoorten.

Vraag naar de mogelijkheden voor onderzoek

neem contact met ons op

Samen kennis ontwikkelen

Het ontwikkelen van kennis doen we in samenwerking met verschillende binnenlandse en buitenlandse kennispartners, veevoederproducenten, stallenbouwers, onderwijsinstellingen en collegaboeren. Zo leveren we een actieve bijdrage om Nederland koploper te laten worden in kringlooplandbouw.

Neem contact met ons op het uitvoeren van onderzoek, voor samenwerking in ontwikkeltrajecten en voor excursies.

Mail direct >

Erve Mentink

Gerard en Els Uijterlinde
Gammelkerstraat 14
7561PH Deurningen
T. 074-2010911
info@ervementink.nl