Mest mixen loont

29-04-2024

Overige berichten

Deze week zie je goed het verschil tussen de 2 percelen die bemonsterd zijn. Omdat de putten dit voorjaar vol zaten en we het land nog niet op konden, hebben we het dunnere deel van de mest in een andere put opgeslagen. Deze mest is uitgereden op ons stalvoerperceel, je ziet dat het RE gehalte zo 20% lager ligt. Omdat we zoveel vers gras voeren is het voor het huidige rantsoen geen probleem, maar we zijn blij dat de percelen waar het kuilgras afkomt de gemixte mest heeft gehad!

We kijken uit naar een mooie eerste snede!

d435b0e0-1369-11ef-845a-4fa88962332a-vers-weidegras-20240429.jpg